Undervisning

Jeg tilbyder undervisning i

  • alle Læsetrappens 4 moduler; lydret læsning, “det hemmelige alfabet”, dobbeltkonsonanter, de 120 mest brugte ord, konsonantskift, læseforståelse, stumme bogstaver, orddeling og vokalskift  (læs nærmere om indholdet på modulerne her)
  • “Forstå hvad du læser”; bøjning af navneord, udsagnsord, tillægsord.  Brugen af en ordbog, sprogets udvikling, definition, talemåder og etymologi.
  • Intensiv stavetræning
  • NYT: Læsestrategier; øget sikkerhed, automatisering, forståelse og læsehastighed
  • NYT: Skriftlig fremstilling; komposition, sætningsdannelse, tegnsætning, sproglige virkemidler og genreskrivning

Hver fredag har jeg elever og deres mor/far/bedsteforælder til soloundervisning i alle moduler og øvrige forløb. Soloundervisningen foregår hos mig privat: Vestergade 3, Thorsager, 8410 Rønde. Hver undervisningslektion varer ca 45 min. Det aftales individuelt om undervisningen skal ligge hver eller hver anden uge.
Ring for nærmeret information om en uforpligtende samtale og gratis læsetest

Afveksling – at lære med hele kroppen

Et barn der har svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen, nyder godt af at veksle mellem forskellige tilgange til læring. Derfor arbejdes der i Alkalær-metoden med sang, musik og spil ved siden af de skriftlige opgaver. Barnet lærer med hele kroppen!

Når eleven skal lege med ordene sker der en masse læring – både bevidst og ubevidst.

Vigtigt: undervisningen foregår i et tæt samarbejde mellem elev, forældre og mig som underviser. Der skal arbejdes intensivt med opgaver og læsetræning derhjemme, og det er vigtigt at eleven har fuld opbakning hjemme, da elevens motivation spiller en afgørende rolle.