Trivsel og læring

“Jeg gider ikke!” 

Et barn, der har svært ved at følge med i undervisningen pga. faglige udfordringer, vil ofte give udtryk for at skolen og undervisningen er kedelig, og måske også blive urolig og forstyrre undervisningen og de andre elever. Det er vigtigt at anerkende at set er et barn med faglige vanskeligheder og ikke et “problem-barn”.

Når lydene driller

De fleste børn synes det er sjovt at lære bogstaverne og deres lyde. De oplever hvordan de kan danne ord ved at sætte lydene sammen.
Men hvis børn bliver introduceret til ord, hvor lydene laver sig om, som E i løbe og O i hos, før de er klar til det, kan de miste tilliden til, at lydene siger det de “burde” sige når de sættes sammen og barnet kan begynde at tvivle på sig selv.

Nogle børn oplever så store vanskeligheder med læsning, at de helt har opgivet at lære nyt, og kan blive urolige og uengagerede. Andre kan stadig følge med i skolen, men er konstant på overarbejde – både personligt og socialt – for at løse de samme opgaver som deres klassekammerater.

Ingen læring uden trivsel – ingen trivsel uden læring

Jeg mener ikke der kan ske god læring uden trivsel, men omvendt kan der heller ikke skabes trivsel for den enkelte hvis der skal kæmpes en daglig kamp med læsningen og fagligheden i skolen.

Videreuddannelse

Udover at læsning kan give bedre trivsel for den enkelte elev, er det vigtigt at børn og unge lærer at læse, da det, i højere grad end tidligere, kræves, at man kan læse på et vist niveau for at tage en uddannelse.
Mange unge og voksne oplever store problemer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, fordi de har læsevanskeligheder.