Hvad er Alkalær?

Alkalær-metoden beskriver læseudviklingen som en trappe, hvor eleven består ét trin ad gangen – i sit eget tempo. Metoden giver de redskaber, der skal til for at barnet knækker læsekoden og som forældrene efterspørger for at hjælpe deres barn.
Eleven skal bestå hvert trin for ta komme videre til det næste.

Læsetrappen er delt ind i fire moduler:

Trin 1-4, modul 1 handler om det enkelte bogstavs navn, form og lyd. Her handler det også om hårde, korte og lange vokaler og konsonantklynger. Når modul 1 er bestået har eleven brudt den lydrette læsekode.

I denne video forklarer jeg hvad modul 1 indeholder og hvordan Alkalær-metoden er bygget op:

Trin 5 og 6, modul 2 handler om “det hemmelige alfabet,” dobbeltkonsonanter og de 120 mest brugte ord.

I denne video forklarer jeg kort hvad modul II indeholder og giver et eksempel på hvordan det hemmelige alfabet bruges:

Trin 7 og 8, modul 3 handler om konsonantskift, stumme bogstaver og orddeling. Derudover  bliver der i dette modul også taget hul på hvad læseforståelse er.

Trin 9-12, modul 4 handler om vokalrækkerne, videreudvikling af læseforståelsen, sammensatte ord og endelig: læserutinen.

Når eleven er nået op til toppen af Læsetrappen, er der kun én ting tilbage: øvelse. Der skal læses rigtig mange bøger så strategierne bliver automatiseret og der skal arbejdes videre med indhold og forståelse. Men nu er udgangspunktet for denne træning en helt anden end da eleven stod for foden af trappen: læsekoden er knækket ved at arbejde i det rigtige tempo og  med bevidsthed om at der ikke må springes nogen trin over på Læsetrappen.  Det, der før gav anledning til nederlag, dårlig koncentration og mange tårer, kan altså vendes til en sejrsvandring gennem den ene bog og tegneserie efter den anden.

Alkalærs pædagogik tager udgangspunkt i barnet, og det er vigtigt at det er lysten, der driver værket og ikke de voksnes ønsker og “gode hensigter.”

Læs mere om Alkalær-metoden på www.alkalær.dk